Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
„Sme s Vami.“
Hledat

Životopis

Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR, prišiel na svet 1. marca 1960 na pôrodníckom oddelení Handlovskej nemocnice ako prvé dieťa Jozefa Bezáka a jeho ženy Gabriely. Otec  bol bankovým úradníkom (nar. 23. júla 1932 v Chynoranoch), ako dvadsaťsedemročný uzavrel sobáš s Gabrielou Belicovou, narodenou 3. októbra 1935 v Ješkovej Vsi. Manželia Bezákovci spolu žili a dodnes žijú v Prievidzi. Po Róbertovi im pán Boh požehnal ešte dve deti, dcéru Gabrielu (1963, farmaceutka žijúca vo Švajčiarsku) a syna Jozefa (1965, spevák a skladateľ žijúci vo Viedni).

http://chynorany.fara.sk/fotky/bezak3.jpg

Bezákovci - Róbert najvyšší, nad svojou mamou

Róbert vyrastal v slovenskej katolíckej rodine, ako malý chlapec miništroval v kostole. Navštevoval umeleckú ľudovú školu, odbor hudobný – gitara, výtvarný – maľba, tanečný a športoval. Bol usilovným žiakom, po absolvování základnej školy nastúpil na gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi. Po maturite roku 1979 nastúpil na štúdium na Bohosloveckej Cyrilo-Metodskej fakulte v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. júna 1984. Počas štúdia sa stal tajne členom rehole Krista Vykupiteľa (Redemptoristov) napriek tomu, že rehole boli v tom čase zakázané.

http://www.schmiedshau.de/Bilder/Kirche_Friedhof/pf_bezak.gif

Mladý Róbert

Vládnuci komunický režim nepodporoval cirkev o nič viac ako slobodu myslenia, a tak po krátkej prvej kaplanke v Brezne (1984-1985) nastúpil Róbert na povinnú dvojročnú vojenskú službu. Po nej (v rokoch 1987-1989) bol vedený v zväzkoch STB ako osoba nepriateľská a preverovaná, a tak bol okrem iného neustále prekladaný do iných farností - pôsobil v Detve, Žiari nad Hronom, Sklených Tepliciach, Tužine a Úľanke.

http://chynorany.fara.sk/fotky/bezak4.jpg

Primičná sv. omša

Po zmene režimu poslal Banskobystrický biskup Rudolf Baláž mladého a talentovaného kňaza na štúdiá do Ríma, kde študoval morálnu teológiu na Accademia Alfonsiana. Štúdia ukončil predčasne, lebo bol roku 1993 vymenovaný za viceprovinciála redemptoristov. Bol profesorom morálnej teológie na teológickom inštitúte v Badíne a na teológickej fakulte Trnavskej univerzity. Roku 2005 sa stal administrátom farnosti pútnického miesta Staré Hory, kde ostal tri roky. Následne bol farárom v Radvani.

http://chynorany.fara.sk/fotky/bezak1.jpg

Mladý kňaz

Prekvapivo bol vybratý ako vhodný nástupca odchádzajúceho trnavského arcibiskupa Jána Sokola. Trnavským arcibiskupom ho pápež Benedikt XVI menoval 18. apríla 2009, na biskupa ho vysvätil 6. júna 2009 kardinál Jozef Tomko v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jeho biskupské heslo bolo Imple nos Misericordia (zahŕňaj nás milosrdenstvom).

Počas troch rokov v úrade (2009-2012) si získal srdcia nielen trnavských veriacich. Svojim jedinečným, ľudským prístupom dal cirkvi novú mladistvú tvár. Zúčastnil sa veleúspešnej debaty na festivale Pohoda, kde mu tlieskali mladí ľudia všetkých náboženských zameraní, stál za projektom Noc kostolov, vznikom arcidiecéznej televízie, podporoval mládežnícke aktivity arcidiecéze, bol priamy a otvorený voči veriacim s ktorými sa stretával počas na Slovensku unikátneho projektu Hodina s arcibiskupom.

Odhaloval finačné prehmaty svojho predchodcu, vypovedal dokonca ako svedok v procese proti nemu. Zatiaľ čo bol obľúbený medzi katolíkmi aj nekatolíkmi všetkých vekových kategórií, vysokým cirkevným kruhom jeho aktivity neboli po chuti. Od septembra 2009 viackrát informoval Svätú stolicu o závažných problémoch spojených so stavom a riadením arcidiecézy za jeho predchodcu Jána Sokola, a žiadal o vykonanie kontroly a o usmernenie, ako má v tejto veci postupovať. Nedostal však žiadne vyrozumenie.

Naopak na popud niektorých jedincov, pravdepodobne z vyšších cirkevných kruhov, bola vykonaná litoměřickým biskupom Jánom Baxantom tzv. apoštolská vizitácia (22. 1. - 1. 2. 2012), na základe ktorej bol Róbert Bezák nútený pápežským nunciom Mariom Giordanom k rezignácii. Bezák kvôli chýbajúcemu zdôvodneniu odstúpiť odmietol a žiadal stretnutie s prefektom kongregácie alebo s pápežom, čo mu však nebolo umožnené. Keď odmietol rezignovať, tak ho k 2. júli odvolal z úradu bez uvedenia konkrétnych dôvodov.

Jeho odvolanie vyvolalo na Slovensku aj vo svete rozruch a vlnu solidarity s odvolaným Bezákom, ktorý bol umlčaný a nútený opustiť Trnavskú arcidiecéziu. Prichýlila ho jeho materská rehoľa. Róberta Bezáka podporili viaceré známe osobnosti, na jeho počesť bol v Bratislave konaný hudobný koncert, v Trnave je jeho tvár zachovaná prostredníctvom bilboardov. Podporili ho tiež viacerí kňazi z Čiech a Slovenska a viaceré katolícke rehoľné rády.


http://www.christnet.cz/magazin/obrazky/k_clankum/robert_bezak.jpg

 
© robertbezak.netstranky.sk - vytvořte si také své webové stránky zdarma